به ياد دوستان دربند

سلام

سلام به دوستان دربند. سلام به چهره در هم فرو رفته زير شکنجه. سلام به آرزومندان آزادي. سلام به چهره گريان مادراني که پيگير يک ملاقات کوتاه با فرزندان خود هستند.

بيش از اين چيزي نمي توانم بنويسم. فقط آرزو مي کنم هر چه زود تر در تمام دنيا هر کس که به خاطر افکار و انديشه هايش تحت فشار و ناراحتي و شکنجه است آزاد شود.

                                                                                                              آمين

/ 2 نظر / 8 بازدید
Mody

پگاه

من واسه 14 مرداد از اخوان شعر نوشتم