مدرسه ها وا شده          همهمه بر پا شده

          با حضور بچه ها          مدرسه زيبا شده

کتاب و کيف و دفتر          دست دختر و پسر

          همه سوي مدرسه          هم قدم و هم سفر

مدرسه سنگر ماست          تفنگ ما قلمهاست

          با جهل می ستيزيم          اسلام ياور ماست

/ 4 نظر / 9 بازدید
مريم

اين شعر دقيقا منو ياد مغازه لوازم تحريری ممد آقا می اندازه که همش يه روز مونده به مدرسه ها داشتم يه يه دفتر و يه مداد برای فراد می خريدم واقعا روزها فوق العاده بود

پگاه

ولی من اينو بادم مياد: ...آغاز مدرسه ،وفت شکفتن استُُ......در دل دارم اميد /بر لب دارم پيام/ همشاگردی سلام(۲)

پشه

تو کی ميخوای بزرگ شی؟