دوست بزرگواری که بیش از شش ماه پیش ما نبودی و بعد هم هزاران کیلومتر از ما دور شدی. این روزها به دلایل زیادی مثال نقضی برای این جمله هستی که ((از دل برود هر آنکه از دیده برفت)). این آهنگی را هم که پیش ما یادگار گذاشتی بیش از همیشه می چسبد.

موفق باشی

/ 7 نظر / 9 بازدید
باران

آری این پنجره بگشای که صبح می درخشد پس این پرده تار یلداتون مبارک.[بغل][نیشخند][هورا][هورا]

sababoy

حقیقت ندارد اگر بگویم صبح نمی شود، صورت تب دار مهتاب، وقتی تو نیستی. اما این را باور کن که وقتی تو هستی، نقطه کوچک رو به افق امید من، به سیاهی نا امیدی شب نمی رسد. It's not true if I say moonlight won't die with its red face when you're not here. But believe it when you're here, the little tiny hole of hope to horizon won't catch the dark disappointment of night.

مریم

واقعا[تعجب][تعجب][تعجب] یعنی تو اگه یه نفر 6 ماه فقط 6 ماه نبینی یادت می ره از دلت بیرون می ره بابا ای ول [نیشخند]

باران

سلام[لبخند] خوبی؟؟؟؟ کجایی؟؟ازتون خبری نیست.[سوال] خیر است انشا’الله[نیشخند]

سهی

اندکی صبر سحر نزدیک است!

مریم

سلام نیستی برادر برهان بابا امتحان که این همه خوندن نداره نهایت رد می شی دیگه [نیشخند]