ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

دوست بزرگواری که بیش از شش ماه پیش ما نبودی و بعد هم هزاران کیلومتر از ما دور شدی. این روزها به دلایل زیادی مثال نقضی برای این جمله هستی که ((از دل برود هر آنکه از دیده برفت)). این آهنگی را هم که پیش ما یادگار گذاشتی بیش از همیشه می چسبد.

موفق باشی