باد صبا
 

بوی خوش کاهگل

                                 میوزد از پشت بام

کوچه پر از عابر است

                            بر لب آنها سلام

منظره روبرو

                          منظره ای آشناست

منظره دهکده

                       دهکده خوب ماست

دهکده ما ولی

                      در دل یک قاب بود

باز به خود آمدم

                    این همه در خواب بود

                                 شادروان قیصر امین پور

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧ - سیاوش