بهترین سرآغاز
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

چه دورانی بود شروع مدرسه زیر سایه سنگین جنگ

برای یادآوری درس اول کتاب فارسی سالهای دوم تا چهارم دبستان این شعر زیبای نظامی را ملاحظه بفرمایید

ای نام تو بهترین سر اغاز   بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم       جز نام تو نیست برزبانم

ای کار گشای هرچه هستند   نام تو کلید هر چه بستند

ای هست کن اساس هستی    کوته ز درت دراز دستی

از اتش ظلم ودود مظلوم    احوال همه توراست معلوم

هم قصه نانموده دانی         هم نامه نا نوشته خوانی 

ای عقل مرا کفایت از تو     جستن زمن وهدایت از تو

هم تو به عنایت الهی        انجا قدمم رسان که خواهی

از ظلمت خود رهایی ام ده   بانور خود اشنایی ام ده