اند عواقب ...
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

امروز میخوام با همه مردم دنیا حرفهای مهمی بزنم. یعنی بنویسم.

آقا توجه کن!

بله داشتم می گفتم. مسئله مهم چیست؟ مسئول مهم کیست؟ آدامس

بله. امروز دانشگاه مثل آدامس میمونه. البته آدامس رو میشه جوید. ولی دانشگاه رو هم.

اه آقا حواست کجاست؟ برای کی دارم حرف می زنم؟

بله. مهم نیست که بعضی ها این نظریه رو قبول ندارن. مهم اینه که توجه بشه. جنگلای گلستان توی آتش سوختن. خوب آتش هم میتونه گلستان بشه. همین بی توجهی ها رو می کنین که این طوری میشه.

بچه اون باباتو ساکت کن. چرا دهنشو نیم متر باز کرده و داره داد می زنه؟ ... خب از پفکت به باباتم بده دیگه.

چی داشتم می گفتم؟ آهان اصلا مدال چه ارزشی داره؟ ول کنین این جیفه دنیا رو.

بله؟ چرا همینو داشتم می گفتم. نخیر شما اصلا حواست نیست.

خب جنگلا هم به هم حسودی می کنن. چرا بقیه نسوزن؟ مگه اونا چیشون از اونایی که سوختن کمتره؟ الان چند وقت دیگه دیگه رقیبی تو کره زمین نیست که باهاش خودمونو مقایسه کنیم. میدونین؟ هیچ کشوری دیگه پیدا نمیشه.  مجبوریم. میدونین؟ ما مجبوریم آپولو هوا کنیم ببینیم کرات دیگه موجودی هست که بتونیم با خودمون مقایسه کنیم.

آقا بوق نزن. کیه اون خانمه؟ بوق نزنین دیگه دارم سخنرانی میکنم.

من اینطوری وقتم تلف میشه. خب گوش کنین دیگه. اه! این دو نفر با لباس سفید که از اون ماشینه داشت بوق میزد چرا اینجا میان؟ برین کنار. آقا دارم صحبت می کنم. اه جلو شو نو بگیرین. منو کجا می برین؟ حرفم هنوز تموم نشده. منو کجا می برین؟ ... منو کجا می برین؟ ...