باد صبا
ای ...

من واقعا از همه بزرگواران محترم و زحمتکش مرده شور معذرت می خواهم. چون وقتی این خبر (لینک دیگر) رو شنیدم چند بار گفتم مرده شور اون مسئولان بی عرضه و بی مسئولیت و مشکوک رو ببره

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٧ - سیاوش