باد صبا
 

... مذهبی بودن به مسجد و کلیسا رفتن نیست. مذهب یعنی راستگویی که آن هم در عمل مشخص می شود. ... دولتمردان در هر کجا به مشکل بر می خورند به جای حل اشتباه دیگران را متهم می کنند. ...

قسمتی از مصاحبه رئیس دولت نهم با خبر نگار شبکه CBS دوم مهرماه هشتاد و شش

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - سیاوش