باد صبا
خدایا ایران را نجات بده

خدایا ایران را نجات بده لینک

بالاخره ساخت و ساز دانشکده تموم شد و هفته پیش افتتاح شد.
یه قسمت از سخنرانی افتتاحیه این بود.
   . . . اگر در گذشته خواص ما غربشناس بودند عوام ما غربزده نمی شدند . . .
به نظر من بهترین قسمت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران سر در ورودیشه که دقیقا طرح دروازه ملل تخت جمشیده.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - سیاوش