باد صبا
 

دوست بسیار بزرگواری که در سن دو سالگی پدرشان را از دست داده بودند چند روز پیش مادر بزرگوارشان هم به رحمت خدا رفت. لینک

خرم آنکس که در این محنتگاه        خاطری را سبب تسکین است

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٦ - سیاوش