ما می مانيم
ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

ما مي مانيم يعني ساده ها فريب مي خورند و مي مانند. حقه باز ها غش غش مي خندند و محو مي شوند.

مسئوليت پذير ها حرص مي خورند و مي مانند و بي مسئوليت ها ديگران را حرص مي دهند و نمي مانند.

مهربانها غم همه را مي خورند و زود پير مي شوند ولي مي مانند. بدجنس ها از اين که مشکلاتشان گردن ديگران بيفتد راحتند و مي روند.

ما مي مانيم يعني بعضي ها بعد از سالها مبارزه و زندان و شکنجه, تغييري را که مي خواستند انجام مي دهند و به قدرت مي رسند و امکان انتقام گرفتن برايشان فراهم مي شود, امکان اينکه تا آخر عمر در راس قدرت باشند برايشان فراهم مي شود اما از همه چيز کناره مي گيرند. نه وقت و انرژي شان را صرف انتقام مي کنند و نه علاقه اي به قدرت دارند.

ما مي مانيم يعني نه تاريخ و نه حافظه مردم و نه داستانهاي عاميانه از حريص ها از نمک نشناسها و از کينه اي ها به نيکي ياد نمي کند.

ما مي مانيم يعني از لبخند زدن به خوش قلب ها لذت مي بريم ولي علاقه اي به لبخند زدن به نا مهربانها نداريم.

ما مي مانيم