ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

اميد وارم شب يلداي امسال در يک جمع گرم و دوستانه به شما خوش بگذره. به ياد همه کساني که سر پناه گرمي و يا کانون خانواده گرمي هم ندارند باشيم.

 

 

صد دانه ياقوت               دسته به دسته

با نظم و ترتيب               يک جا نشسته

هر دانه اي هست          خوش رنگ و رخشان

قلب سفيدي                 در سينه آن

ياقوتها را                      پيچيده با هم

در پوششي نرم            پروردگارم

هم ترش و شيرين         هم آب دار است

سرخ است و زيبا           نامش انار است

                                                               مصطفي رحمان دوست