ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

وقتی یه کوچولو پاشو توی کفش بزرگترا می کنه باید توقع اینو داشت که دستاشم توی آستین بزرگترا کنه.

من چند شب پیش توی یه بحث فلسفی سنگین از این وروجک شکست خوردم.

این وروجک ازم می پرسه چرا دستت اوخ شده؟

- مواظب نبودم. اینطوری شده.

- چرا مواظب نبودی؟

- مواظب بودم. یه لحظه حواسم پرت شد.

- چرا حواست پرت شد؟ مگه به من نگفتی مواظب باش؟

- به خاطر اینکه ... به خاطر اینکه ... صبا راستی بیا یه نقاشی برات بکشم.

- (سر تا پای مرا برانداز می کند) خودم می کشم.