باد صبا
این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف می‌سازد و باز بر زمین میزندش

 

 

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٥ تیر ،۱۳٩٦ - سیاوش