نیست
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

آسوده دلان را غم شوریده سران نیست    این طایفه را غصه رنج دگران نیست

راز دل ما پیش کسی باز مگویید          هر بی بصری با خبر از بی خبران نیست

غافل منشینید زتیمار دل خویش      این شیوه پسندیده صاحبنظران نیست

ای هموطنان باری اگر هست ببندیم     این ملک اقامتگه ما رهگذران نیست

ما خسته دلان از بر احباب چو رفتیم    چشمی زپی قافله ما نگران نیست

ای بی ثمران سرو شما سبز بمانید     مقبول بجز سزکشی بی هنران نیست

در بزم هنر اهل سیاست چه نشینند      میخانه دگر جایگه فتنه گران نیست

وحشی بافقی 911 تا 961 هجری خورشیدی