کلنجار با خود برای نوشتن و نکوهش یک غول رسانه ای
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

پی نوشت: نوشته بالا به صورت حلزونی در جهت عقربه های ساعته

پی نوشت دو: این نوشته و این نوشته رو بخونید

پی نوشت سه: باقی بقایتان