باد صبا
کلنجار با خود برای نوشتن و نکوهش یک غول رسانه ای

پی نوشت: نوشته بالا به صورت حلزونی در جهت عقربه های ساعته

پی نوشت دو: این نوشته و این نوشته رو بخونید

پی نوشت سه: باقی بقایتان

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩۱ - سیاوش