در این هوای آلوده کلاغها هم در عذابند
ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ دی ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

در علم جانور شناسی بررسی های مختلف روی جانوران انجام می شود. از بررسی محل زندگی و عادات غذایی و پراکندگی جغرافیایی گرفته تا  ابعاد و اندازه و رفتار های فردی و اجتماعی.

یکی از معیار هایی که برای هوش حیوانات بررسی و مقایسه می شود نسبت وزن مغز به وزن کل بدن است. این نسبت برای کلاغ در بین پرندگان مختلفی که اندازه گیری شده از دیگر پرندگان بیشتر است.

کلاغ، غراب، کلاغ گردن بور، زاغ نوک زرد، زاغ نوک سرخ، زاغ بور، زاغی و جی جاق از گونه های مختلف خانواده کلاغ هستند که در ایران زندگی می کنند. (به نقل از وبلاگ پرندگان ایران)