روحت شاد دوست بزرگوار
ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ دی ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

ای دوست بزرگوار که از این پس لقبی داری که القاب دیگر را نیازی نیست. هنوز در بهتم که آن همسایه خوش مشرب ما در چند سال زندگی خوابگاهی چنین سرنوشتی در انتظارش بوده. بعد از دانشگاه سعادت دیدار نبود ولی دورادور از کارهای ارزشمندی که انجام می دادی خبر داشتم. تا اینکه این خبر شوکه کننده ...

ببخش که زیاد نمی توانم بنویسم.

با تمام وجود برای خانواده و عزیزان و بازماندگانت آرزوی صبر و بردباری و تسلای خاطر می کنم.

مطمئن باش یادگاری کوچولویت تنها نخواهد ماند.

امیدوارم فردای روشنتری شاهد باشیم و مسببین چنین حوادثی هم هر چه زودتر به درک اسفل السافلین واصل شوند.