باد صبا
...

سواره ها از حال پیاده ها خبر ندارند. خدایا به سواره ها کمک کن تا از سواریشان لذت ببرند. هر چند نه چنین لذتی لذت است و نه چنین سواری ای سواری

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٢ دی ،۱۳٩٠ - سیاوش