باد صبا
به جای نوشته این روز ها

مدتها بود که بعد از سریال مدار صفر درجه چنین حسی نداشتم که هفته را برای رسیدن به زمان پخش یک سریال طی کنم. ولی واقعا چنین حسی دو باره در من زنده شد. دستتان درد نکند.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳ مهر ،۱۳٩٠ - سیاوش