باد صبا
تنها راه

تنها راه پخته شدن این است که از کوره در نروی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - سیاوش