باد صبا
یک دل سیر

پدر آمد از راه

دستهایش خالی

کودکان چشم به دستان پدر

سفره خالی را

پدر از پنجره بیرون انداخت

سفره قلبش را بار دیگر گسترد

بچه ها آن شب هم

              مثل دیگر شبها

              یک دل سیر محبت خوردند

                                                                      سید حسن حسینی ١٣۶٣

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٩ - سیاوش