باد صبا
کفشهایم کو؟

کسی انگار مرا می خواند.

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٩ - سیاوش