نوشته آخر اسفند هشتاد و هشت
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

بنا به رسم این دو سال و خورده ای که از نوشتن وبلاگم می گذرد سعی کرده ام در آخر اسفند هر سال نوشته ای بنویسم که در آن سال در حال سپری شدن را برای خودم و وبلاگم جمع بندی کنم. همچنین چند نوشته برتر وبلاگم در آن سال را دوباره معرفی کنم تا اگر دوستی دلش خواست سری بزند.

به عنوان مثال این نوشته آخر اسفند هشتاد و شش و این نوشته آخر اسفند هشتاد و هفت از این گونه اند. هر چند همیشه آخر اسفند که می شود به شدت قسمتی از فکر و ذهنم درگیر خاطرات دوستانی می شود که در دوازده سال پیش در چنین روزی در یک حادثه تلخ از بین ما رفتند.

و اما نوشته آخر اسفند امسال.

چند خط نوشته زیر حاصل یک ساعت و چهل دقیقه فکر کردن و نوشتن و تصحیح کردن نوشته آخر اسفند سال هشتاد و هشت است.

سالی که بهارش ...

سالی که تابستانش ...

سالی که پاییزش ...

و سالی که زمستانش ...