خدایا خدایا
ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

آن بزرگواری که اسوه صبر وپایداری است بعد از واقعه کربلا فرمود ((به جز زیبایی ندیدم))

خدایا به ما هم این ایمان و صبر و بینش را بده که زیبایی ببینیم.

خدایا تو همیشه برای بندگانت خیر را رقم میزنی. شاید خیریتی بود که اینگونه شد. شاید فقط در صورت بروز این اتفاقات تلخ بود که امکان داشت خیلی ها به خود بیایند. شاید فقط در این صورت بود که می شد ظرف دو ماه بسیاری از جوانان این مرز و بوم به چنین بینشی برسند که سالها کار آموزشی نیاز دارد.

شاید فقط در این صورت بود که می شد به وضعیت اسفبار بازداشتگاها رسیدگی شود. جایی که باید محل نگهداری افراد خطرناک جامعه باشد. اما افراد بی آزاری را در خود دیده است که خود در معرض خطر بوده اند. افرادی که حد اکثر تخلفشان یا اعتراض بوده یا نوشتن مقاله ای متفاوت.

شاید فقط در این صورت امکان آن هست که عده ای به این نتیجه برسند که قضاوت تاریخ از مدح مداحان مهمتر است.

شاید فقط در این صورت بود که می شد بسیاری از دختران و پسرانی که فکر و ذکرشان یا مدل مویشان بود و یا آرایش و لباسشان الان فکر و ذکرشان از اهداف بلند پر شده است.

شاید فقط در این صورت بود که می شد دوست را از غیر دوست تشخیص داد. شاید فقط چنین می شد کسی که دوستش را به جناحش ترجیح می دهد از کسی که جناحش را به دوستش ترجیح می دهد تمیز داد.

شاید فقط در این صورت بود که می شد خیلی از مردم این مرز و بوم با تاریخ گذشته و معاصر خودشان بهتر آشنا شوند. شاید فقط این چنین می شد با فرخی یزدی و ویکتور خارا و پاناگولیس و ... آشنا شد.

خدایا شاید فقط در این صورت بود که مردمی که در این زندگی ماشینی . پولکی نسبت به هم بی تفاوت شده اند و فقط به فکر خودشان هستند تبدیل شوند به آدمهایی که زیر رگبار گلوله حاضرند خود را برای نجات جان هموطنشان به خطر بیندازند.

خدایا روزی را برسان که دروغ منفور و ناپسند باشد. نه کسی از عوام به این امر ناپسند رغبتی داشته باشد و نه یک رسانه دولتی. یک و دو

خدایا روزی را برسان که خرافات و رمالی نه جایی در میان عوام داشته باشد و نه در میان مسئولان.

خدایا در آزمونهای سخت زندگی ما را کمک کن.