باد صبا
 

خیلی حرف برای گفتن هست. اما فقط به دو نوشته پیشین خودم اشاره می کنم.

یکی این نوشته. و یکی هم این نوشته

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸۸ - سیاوش