ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

خدا روستا را

                  بشر شهر را ...

                                      ولی شاعران

                                                        آرمانشهر را آفریدند

 

که در خواب هم

خواب آن را ندیدند

 

«شادروان قیصر امین پور»