باد صبا
تک و تنها

در این دنیا تک و تنها شدم من

گیاهی در دل صحرا شدم من

 

چو مجنونی که از مردم گریزد

شتابان در پی لیلا شدم من

 

چه بی اثر می خندم

چه بی ثمر می گریم

 

به ناکامی چرا رسوا شدم من

چرا عاشق چرا شیدا شدم من

 

من آن دیر آشنا را چرا را میشناسم

من آن شیرین ادا رو میشناسم

 

محبت بین ما کار خدا بود

از این جا من خدا را می شناسم

 

خوشا روزی که این دنیا سرآید

قیامت با قیام محشر آید

 

بگیرم دامن عدل الهی

بپرسم کام عاشق کی برآید

 

چه بی اثر می خندم

چه بی ثمر می گریم

 

به ناکامی چرا رسوا شدم من

چرا عاشق چرا شیدا شدم من

 

دانلود فایل

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٠ شهریور ،۱۳٩٥ - سیاوش