باد صبا
بعدا این ماه را در مرور خاطرات سر خواهم زد

موفقیت های ملی ماه خرداد رو تبریک می گم. خود را همراه همه کسانی که نگرانی این ماه نگرانشان کرده می دانم. و دعای خیر و آرزوی موفقیت.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳٩٥ - سیاوش