باد صبا
سلام دوستان، سلام سال نو

سلام دوستان بزرگوار

سلامی به مناسبت بهار و زیبایی هایش

اخبار این روز ها را بعدا بیشتر مرور خواهم کرد. اخباری که بیشترشان غصه دارم می کنند. دلم می خواهد در همین وبلاگ برای هر کدامشان مطلبی بنویسم.

اما اینجا محل گفتگو با دوستان است. دوستان بزرگواری که اینجا سر می زنند و اگر نوشته جدیدی نباشد شرمنده شان می شوم. یادم هست وقتی نوشته ((آمدیم نبودید)) را روی درب خوانه می خواندم اول خوشحال می شدیم که مهمان آمده و بعد ناراحت می شدیم که ندیدیمشان و رفته.

برای ما هم مثل همه آنهایی که قسمتشان باشد زندگی جاریست با فراز و نشیبهایش.

دوره فشرده درسی گذشت و زیایی هایی مثل نعمه هوان آمدن پرستو ها و جیغ و داد کنان آمدن غاز ها و آواز پرندگان و سبز شدن طبیعت دور و برمان می گذرد.

در کنار همه اتفاق ها و تصاویر این تصویر را برای نوشته فروردین ماه می گذارم. آنرا از اینترنت گرفتم اما امیدوارم حس درون دلتان در تمام سال به حال و هوای این تصویر نزدیک باشد.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳٩٥ - سیاوش