ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:


 
 
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند        چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس           توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری                         کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان         کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند

ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان                می‌دهند آبی که دل‌ها را توانگر می‌کنند

حسن بی‌پایان او چندان که عاشق می‌کشد     زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می‌کنند

بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی         کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند

صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت     قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند


 
 
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

شما ای قله های سرکش خاموش

که پیشانی به تندرهای سهم انگیز می سایید

که بر ایوان شب دارید چشم انداز رویایی

که سیمین پایه های روز زرین را به روی شانه می کوبید

که ابر آتشین را در پناه خویش می گیرید

غرور و سربلندی هم شما را باد

امدیم را برافرازید

چو پرچم ها که از باد سحرگاهان به سر دارید

غرورم را نگه دارید

به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید

                                                  سیاوش کسرایی


 
 
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ تیر ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی: